Bolehkah Alarm Dibangunkan Oleh Tahajud Shalat

Oleh sebab itulah shalat ini dianggap shalat tahajjud(tahajjud : tidur pada saat malam) dan inilah pendapat yg mu’tamad/bertenaga. (sulaiman ibn muhamad ibn umar al-bujairomi, hasyiyatul bujairomi ala syarhil minhaj mathba’ah al-halabi, 1369 h. hal. 286 juz 1). Shalattahajjud mampu mengatasi kankersebuahpenelitian ilmiah pertanda, shalat tahajjud membebaskan seorang daripelbagai penyakit. berbahagialah anda yg rajin shalat tahajjud. […]