Awal Sholat Tahajud Tahiyat

More tahiyat awal sholat tahajud images. Tata cara shalat tahajud sesuai sunnah nabi (lengkap) shalat tahajud boleh pada lakukan pada : awal malam yang kedelapan, lalu membaca tasyahud kemudian bangkit dan tidak salam. beliau berdiri ke raka’at ke-9, lalu dduk tahiyat akhir, membaca tasyahud kemudian salam dengan bunyi yg didengar oleh kami. Bacaan tahiyat awal […]