news-details
Ekonomija

TO Budva: Formirati Stručni tim za oporavak turističke privrede

Turističk aorganizacija (TO) Budva predložila je cjelokupnoj privredi ovog grada jedinstveni nastup na najvažnijim emitivnim turističkim tržištima, uz niz podsticaja za turiste za ljetnju sezonu. TO Budva je za ovu namjenu ponudila sve svoje raspoložive kanale komunikacije, i osmišljavanje marketinške kampanje.

U današnjem saopštenju TO Budva, navodi se da bi u Stručnom timu za oporavak turističke privrede grada bili predstavnici lokalne samouprave, Komunalnog preduzeća i Vodovoda, JP "Morsko dobro", TO Budve, Udruženja ugostitelja Budve, Crnogorskog turističkog udruženja “i ostalih segmenata turističke privrede i stručne javnosti”.

-Glavni cilj je donošenje konkretnih mjera za održavanje likvidnosti i zaposlenosti u turističkoj privredi u periodu od narednih 12 mjeseci. Stručni tim trebalo bi da predlaže mjere konkretne olakšice sa nacionalnog i lokalnog nivoa lokalnoj upravi i Vladi, umanjenje ili odlaganje obaveza privrednika i fizičkih lica iz sektora turizma, da pregovara sa Vladom i bankarskim sektorom o prolongiranju prispjelih obaveza pravnih i fizičkih lica, da predloži Upravi za javne nabavke set olakšica kada su u pitanju procedure za hitne nabavke u oblasti promocije destinacije, predloži modele subvencioniranja kredita kod komercijalnih banaka i IRF za preduzetništvo u turizmu -istakli su iz TO Budva.

 Osim umanjenja ili oslobađanja plaćanja članskog doprinosa “(u dogovoru sa nadležnim organima lokalne uprave, NTO i Vladom”, u TO Budva predvidjeli su i niz mjera iz svog djelokruga posla koje su “najvećim dijelom oslonjene na subvencionisanje dijela kamatne stope kod komercijalnih banaka i IRF kod kredita koji se namjenski upotrebljavaju za ulaganje u turizam, ali i podršku turoperatorima i agencijama iz Budve koji odluče da u periodu postsezone realizuju određeni broj noćenja u privatnom smještaju”.

*Fotografije: TO Budva